Angrerett og reklamasjon


Angrerett

Når du handler fra www.ChillOutBag.no så omfattes du av angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse. Dette forutsetter at kravene til å benytte angreretten er oppfylt.

For å benytte deg av angreretten må du fylle ut dette skjemaet: Angrerettskjema. Deretter legger du skjemaet med i pakken som du skal sende til oss.

Vår adresse er følgende:

Chilloutbag.no / Hissig Nettbutikker AS
Hovedgata 31
4900 Tvedestrand

I følge angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Vi ønsker at denne prosessen skal være så enkelt som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser, derfor finner du viktige utdrag fra angrerettloven nedenfor:

 

  • Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren innen 14 dager etter at varen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 11)
  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
  • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)
  • Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for varer der forbrukeren har brutt forseglingen.(jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)
  • Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med et gebyr pålydende kr 150,- til ChillOutBag.no for behandling av saken og portokostnader.

Ved spørsmål angående angrerett kan de rettes til: post@chilloutbag.no, +47 940 76 124 eller kontaktskjemaet på nettsiden som du finner her: Kontakt oss

 

Reklamasjon

ChillOutBag ønsker at du som kunde skal være fornøyd. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at du vil komme tilbake til oss. Av og til kan vi være uheldig med pakkingen, transportøren kan være uheldig med pakken underveis eller det kan være en produksjonsfeil med objektet du har kjøpt. Vi vil selvfølgelig ordne opp i dette på best mulig måte.

Hvilke krav kan du stille ved reklamasjon?

Oppdager du en feil eller mangel på en vare eller tjeneste du har kjøpt, kan du stille flere krav:

  • Reparasjon/utbdring av gjenstanden eller tjenesten
  • Ny, tilsvarende vare (omlevering)
  • Prisavslag
  • Heving av kjøpet (tilbakelevering av gjenstand og betaling)

Det avhenger av typen vare/tjeneste og typen feil som har oppstått hvilke krav du kan rette. Verdien av varen sammenholdt med kostnaden ved utbedring eller omlevering har også betydning.

Varighet av Reklamasjonsretten: Vi gir deg 2 års reklamasjonsrett på alle våre produkter. Dette betyr at dersom det skulle oppstå feil eller mangler på et produkt du har kjøpt hos oss, har du rett til å reklamere innenfor denne perioden. Vi er forpliktet til å rette opp feil og mangler som oppstår som følge av produksjonsfeil eller andre kvalitetsrelaterte forhold.

ChillOutBag.no har i følge forbrukerkjøpsloven § 30 rett til å sende ny vare inntil to ganger for samme mangel, eller velge å kreditere beløpet.

Dersom det ikke foreligger en mangel? Hvis produktet sendes til verksted for reparasjon og det viser seg at det ikke foreligger feil eller mangel ved produktet, og at problemet ville være løst dersom en kontroll med bruksanvisning eller sjekk på leverandørens hjemmesider hadde vært gjennomført, vil du bli belastet kostnaden ChillOutBag har hatt til verkstedet for undersøkelsen av produktet, samt portokostnader. Ytterligere informasjon rundt dette kan leses i forbrukerkjøpsloven § 30.

Vi vil selvfølgelig komme i en enighet med deg. Ved reklamasjon ber vi deg kontakte oss slik at vi kan få mer informasjon hva saken dreier seg om. Spørsmål eller henvendelser angående reklamasjon kan de rettes til: post@chilloutbag.no, +47 940 76 124 eller kontaktskjemaet på nettsiden som du finner her: Kontakt oss